Career

A diverse workplace with professional sparring and career opportunities

At Balslev we prioritise the well-being of our employees. People respect each other and there is a good spirit. There is room for diversity and versatility. Many of our employees have stayed with us for many years. New employees immediately feel the relaxed atmosphere. The staff is keen and committed, and express great job satisfaction – an excellent mix for the benefit of everyone, making Balslev a unique place to work.

The professional working environment

Knowledge and experience are Balslev’s most important assets. Our employees often and willingly share their professional expertise with colleagues, customers and partners. A good professional debate is always welcome, and we often challenge each other. If you need someone to exchange ideas with when looking for a soluion to a specific problem for a customer, you can always find a colleague with the right knowledge and experience in this professional working environment.

People’s doors are always open. Our competences are kept up to date by regular training and competence development, and through participation in numerous projects we constantly gain new insight, learn about new methods and gather experience, which we share internally.

Career opportunities

As an engineer you can choose between several different career paths at Balslev:

  • As a generalist you provide consulting services for a long list of customers with various roles and responsibilities, ranging from technical engineering to administration and project management.
  • As a specialist you handle specific technical competence area, which you on the other hand mastered at a very high professional level. Our specialist contributes with their deep technical knowledge and experienct to those projects in need of these particular professional competencies. A specialist can also be responsible for a specific sector or group of customers, or fill a role as a functional manager.
  • As functional manager you are the person at Balslev who stays on top of developments and the latest knowledge within your field and shares this with your colleagues.
Social events

In Balslev’s nearly 80-year-old history social relations have always played a significant role in creating our special ‘company spirit’.  After work we meet colleagues from other departments at e.g. badminton, wine club, running and organised events.

Senior club

Why miss the socializing with good colleagues and the company spirit just because you have reached a certain age and have to retire?

In 1998 some of the retired employees took the initiative to establish Balslev’s Senior club, where about 40 members meet on a regular basis for cultural events – not to mention the happy reunions when visiting Balslev and getting updated on the latest news.


Ledige stillinger

Glostrup

Automationsingeniør til Balslevs Glostrup-afdeling

Balslevs Automationsafdeling arbejder med automationsprojekter til industrivirksomheder, olie-/gas-sektoren,lufthavne samt store bygningsautomationsprojekter. Vores styrker ligger inden for PLC/SCADA, IIoT og automations-IT.

Ansøgningsfrist
19-04-2019

Praktikophold hos Balslev

Balslev tror på fremtiden og tager aktivt del i uddannelsen af nye ingeniører – til gavn for os selv, vores kunder og samfundet som helhed. Derfor tilbyder vi studerende at blive introduceret til det praktiske arbejde i et rådgivende ingeniørfirma. Det giver også os ny inspiration og lejlighed til at høre om nye metoder og forskning.

Hvad enten du er eller skal i praktik eller skrive eksamensprojekt, kan du få afprøvet dine ideer og evner og opleve lidt af, hvad det vil sige at være ude i det praktiske liv.

Under et studieophold hos Balslev får du lejlighed til at stifte bekendtskab med vores arbejdsområder inden for el-teknik, vvs, ventilation, korrosionsbeskyttelse og automation. Du får opgaver, der er afpasset efter din uddannelse, og mulighed for at besøge praktiske installationer.

Erhvervspraktik

Er du ingeniørstuderende, kan du få et praktikophold hos os for at afprøve og lære om det virkelige liv – på både kontoret og arbejdspladser ’i marken’ hos vores kunder.

Eksamensprojekt

Er du studerende på en ingeniørhøjskole eller DTU, kan du skrive dit eksamensprojekt hos Balslev. Vi kan være behjælpelige med at fastlægge din projektformulering og vejlede i projektgennemførelsen. Din tilknyttede mentor hjælper dig med at finde løsningsforslag til de spørgsmål, der opstår i projektforløbet. Du får også mulighed for at få en uformel kommentar til din rapport og fremlægge den før din eksamen.

Interesseret?

Kontakt os, hvis du også kunne tænke dig at komme i praktik eller skrive dit afgangsprojekt hos os.


Karriere som leder

I de første to år af min karriere som stærkstrømsingeniør hos Balslev var jeg faktisk ansat som udlånt medarbejder hos en af kunderne med lovning på fortsat ansættelse hos Balslev efter endt udlån.

Således fortæller Carsten Sass Husum som i dag er afdelingschef for Elektroteknologi om sin ansættelse hos Balslev, og fortsætter:

Hos Balslev fortsatte jeg i en gruppe med et tæt fagligt og socialt fællesskab i en meget dynamisk afdeling. Jeg fik efterhånden mine egne kunder, og opgaverne vekslede mellem kontoret og arbejde i ’marken’, lejlighedsvis i udlandet fx med projektering og idriftsættelse af anlæg til katodisk beskyttelse.

Efter otte år blev jeg tilbudt en stilling som projektchef, og efter yderlige to år blev jeg afdelingschef i Energiafdelingen og del af firmaets ledergruppe. Opgaverne har altid været meget varierende og fagligt udfordrende. Som afdelingschef er en af de nye udfordringer fx at have ansvar for salg og at sikre, at vi hele tiden har en god balance mellem nok ordrer og medarbejdere til at udføre dem.

Interesseret?

Kunne du også tænke dig at arbejde hos Balslev?

Så send en ansøgning til hr@balslev.dk.