CTS-anlæg (central tilstandskontrol & styring)

Balslev udfører rådgivning om og projektering af  CTS-anlæg med fokus på åbne systemer. Det sikrer brugeren et fremtidssikret anlæg, der samtidig er både produkt- og leverandøruafhængigt

Uanset om opgaven er et nybyggeri, en udvidelse eller en renovering, kan vi levere den optimale løsning i hele entreprisefasen, herunder rådgivning, projektering og idriftsætning.

I rådgivningsfasen for nybyggeri eller konvertering udarbejder vi først en CTS-strategi, der tager udgangspunkt i at anvende åbne systemer. Det sikrer, at brugeren er uafhængig af en enkelt leverandør ved senere reparationer, service, udvidelser eller renoveringer.

CTS-strategi baseret på åbne standarder

Ved udvidelse, renovering eller sammenbygning af eksisterende CTS-anlæg udarbej­der vi en CTS-strategi, som sikrer, at kommunikationen mellem eksisterende og nye CTS-anlæg foregår via en standardbrugerflade og med en åben kommunika­tions­protokol. Dermed kan fremtidige udskiftninger foretages med åbne systemer ligesom etableringen af nye anlæg.

Integration af CTS og intelligente bygningsinstallationer

Vi kan desuden vurdere muligheder og behov for integration mellem CTS og IBI (Intelligente BygningsInstallationer) og udarbejde optimale løsningsforslag til kom­mu­nikationen mellem de to typer intelligente bygningssystemer, som efterhånden smelter mere og mere sammen.

Vores CTS-strategi bygger som sagt på åbne systemer; det vil sige, at vi ved nye CTS-­anlæg anbefaler at vælge systemer, som primært opbygges af standardkom­po­nenter og udstyr, som kan installeres og idriftsættes af installationsvirksomheder, som naturligvis skal kunne dokumentere, at de har den fornødne kompetence og erfaring.

Som undercentraler kan man fx benytte soft-PLC’er (pc-baserede ”Programmable Logical Controllers”), som opererer med åbne og tilgængelige kommunikationsprotokoller, programmer og programmeringssoftware.

Undercentralerne kommunikerer typisk med hinanden samt med in- og output-moduler til registrering af værdier, tilstande, alarmer, energiforbrug m.m. og til styring af venti­la­torer, pumper, ventiler, spjæld m.m. via standard TCP-IP protokoller, hvor netværket en­ten kan etableres separat, eller være en del af en virksomheds eksisterende net­værk. Dette sikrer, at brugeren ikke er afhængig af en enkelt leverandør, når der skal ændres i funktionerne eller ombygges, udvides og renoveres.

Udvidelse eller integration af forskellige CTS-anlæg vha. SCADA

Hvis et eksisterende CTS-anlæg skal udvides, eller hvis flere CTS-anlæg af forskellige fabrikater skal sammenbygges, anbefaler vi, at man (afhængig af de eksisterende an­lægs alder og funktionsdygtighed, samt hvordan anlæggenes energi-, regulerings- og styringsfunktioner lever op til tidens krav) enten erstatter hele eller dele af de eksi­ste­rende CTS-anlæg med nye åbne systemer.

Hvis det vurderes, at de eksisterende anlæg stadig er tidssvarende både teknisk og funktionsmæssigt, vil man typisk vælge at integrere de nye åbne systemer med de ek­sisterende anlæg via et SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition).

Et SCADA-system, som også har en grafisk brugerflade, fungerer både som bru­ge­rens værktøj til registrering, styring og betjening af de forskellige CTS-anlæg og som en hovedstation, der sikrer en optimal kommunikation mellem CTS-anlæg af forskel­li­ge fabrikater. Denne kommunikation foregår ved brug af ”OPC-servere” (software stil­let til rådighed af de involverede CTS-leverandører, (”OPC” betyder ”OLE for Process Control”, hvor OLE er en forkortelse for ”Object Linking and Embedding”, som popu­lært sagt betyder, at forskellige programtyper kan udveksle data. Udtrykket OLE stam­mer fra pc-verdenen, hvor tekstbehandlingsprogrammer, regneark, databaser m.m. kan udveksle de samme data).

Sammenkoblingen mellem CTS og IBI vil typisk kunne udføres efter ovenstående principper.

Vi leverer hele pakken fra rådgivning til idriftsættelse, herunder bl.a.:

  • Generel rådgivning
  • Udarbejdelse af CTS-strategier
  • Projektering
  • Projektledelse
  • Programmering
  • Idriftsætning
  • Udarbejdelse af dokumentation.
 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her

UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share Download Porno HD from Rapidgator