Katodisk beskyttelse af naturgasledning for Energinet.dk

Balslev projekterer katodisk korrosionsbeskyttelse af naturgasledning for Energinet.dk

Balslev projekterer anlæg til katodisk korrosionsbeskyttelse af en kommende naturgasledning fra Frøslev til Egtved for Energinet.dk

I takt med den faldende produktion af naturgas i den danske del af Nordsøen øges behovet for import af naturgas fra Tyskland. For at sikre størst mulig fleksibilitet i det danske gasledningsnet investerer Energinet.dk, der er ansvarlig for distributionen af el og naturgas i Danmark, i ny infrastruktur i Syd- og Sønderjylland. Udbygningen af gastransmissionsnettet har flere formål:

  • Sikrer den fremtidige gasforsyning til danske og svenske forbrugere
  • Øget forsyningssikkerhed ved gasforsyning fra flere kilder og leverandører
  • Øget konkurrence på gasmarkedet, så forbrugerne opnår bedste pris.

Balslev skal projektere katodisk korrosionsbeskyttelse af den nye naturgasledning som underrådgiver for COWI, der er hovedrådgiver på udbygningen. 

Elektro-kemisk korrosionsbeskyttelse

”Den nye 750 mm naturgasledning placeres i en transportkorridor, hvor der også er 150 kV og 400 kV højspændingsledninger. Stålrørene er ovefladebehandlet med extruderet polyetylen (PE), som udgør den passive korrosionsbeskyttelse. Det og placeringen 10 m fra den eksisterende ledning stiller særlige krav til beskyttelse mod korrosion i form af et max. niveau af A/C-spænding på rørenes overflade,” fortæller Balslevs projektleder Niels Linding Kristensen. ”Vi har derfor valgt en løsning med  4 anlæg til elektro-kemisk korrosionsbeskyttelse, der placeres for hver ca. 25 km gasledning.”

Nærføringsberegninger og jordingsanlæg

I forbindelse med projekteringen udfører Balslev også nærføringsberegninger for at eliminere den risiko for berøringsfarlige spændinger og accelereret korrosion, der opstår, når metalliske konstruktioner som rørledninger, kabler og kommunikationsledninger lægges i nærheden af højspændingsledninger. De katodiske beskyttelsesanlæg placeres desuden, så man undgår risiko for interferens med fremmede metalliske installationer i nærheden.

Nogle af naturgasledningerne bestykkes desuden med jordingsanlæg, ligesom der overvåges for solpletaktivitet (tellurgisk aktivitet), der kan influere på rørenes overfladespænding og ikke blot forårsage øget korrosion men i værste fald slukke for nærliggende højspændingsanlæg.

Den 94 km lange Ellund-Egtved naturgasledning lægges parallelt med en eksisterende gasledning, hvorved kapaciteten øges til i alt 700.000 m3 naturgas i timen fra Tyskland.

 

 

 

 

 

Intelligente ER korrosionsprober med online overvågning fra MetriCorr

For at opdage begyndende korrosion så tidligt som muligt installeres der et system til online overvågning af korrosion fra vores samarbejdspartner MetriCorr

Overvågningssystemets intelligente ER korrosionsprober måler kontinuerligt eventuelt materialetab på rørledningen og sender målingerne via modem på e-mail til den driftsansvarlige hos Energinet.dk

Læs mere om Balslevs ydelser og løsninger inden for

 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her

UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share Download Porno HD from Rapidgator