Herlev Hospital sparer energi

Varmegenvinding og nyt koncept for adskilt opvarmning og ventilation skal sikre årlige energibesparelser på over 5 mio. kr. og forbedret indeklima for hospitalets patienter og medarbejdere.

Herlev Hospitals ca. 200.000 m opvarmes vha. luftvarme. Anlæggene er nogle af Europas største til bygningsopvarmning, men de er nedslidte og bruger rigtigt megen energi pr. m2 – uden at der opnås et optimalt indeklima.

Adskilt varme og ventilation med VAV

Som led i en større renovering og ombygning har Herlev Hospital i samarbejde med Balslev flere projekter i gang til energioptimering, herunder:

  • Opdeling af opvarmning og ventilation med separat ventilationssystem af typen VAV (Variable Air Volume) med omlægning fra højtryks- til lavtryksventilation
  • Etablering af radiatoranlæg til opvarmning
  • Varmegenvinding

”Baggrunden er ønsket om bedre indeklima og at nedbringe energiforbruget markant og genvinde energien, da vi populært sagt fyrer for gråspurvene,” fortæller Herlev Hospitals tekniske chef, Arno Hansen. ”Opvarmningen med ventilation giver meget tør luft om vinteren og resulterer i tørre slimhinder og statisk elektricitet. Om sommeren giver det træk pga. behovet for kraftig køling og ineffektive ventiler i ventilationsanlæggets indblæsning.”

Første erfaringer: Lavere energiforbrug & øget driftssikkerhed

Sammen med Balslev gennemførte Herlev Hospital i 2007 et pilotprojekt med ændrede aksialventilatorer i forbindelse med nyindretning af et stamcellelaboratorium. ”Vi har derfor allerede gode driftserfaringer med aksialventilatorer med større  modulationsmulighed”, fortæller Arno Hansen, ”Det bekræfter, at vores ideer var rigtige – med hensyn til både lavere energiforbrug og øget driftssikkerhed."

Behovsstyret ventilation & varmegenvinding

Allerede i 1994 fandt Balslev en simpel løsning til hurtige energibesparelser i behandlingsbygningens eksisterende ventilationsanlæg. Man indbyggede sektionsspjæld og slukkede for ventilationen uden for afdelingernes åbningstid. Det gav gode besparelser. På længere sigt får hele hospitalet behovsstyret ventilation, hvor luftmængden automatisk varieres efter belastninger og behov fx på operationsstuer.

Årlige besparelser på min. 5 mio. kr.

For at opnå yderligere energibesparelser har Herlev Hospital har fået bevilling til at etablere varmegenvinding i forbindelse med ventilationsanlæggene i behandlingsbygningens blok 5 og sengebygningens blok 1. ”Vi kan sænke energiforbruget betydeligt ved at genvinde den varme, der ellers ryger ud gennem skorstenen. Servicebygningens fem år gamle genvindingsanlæg har tjent sig ind”, pointerer Arno Hansen. ”De beregnede besparelser ved varmegenvinding og udskiftning af aksialventilatorer vurderes til min. 5 mio. om året, når hele projektet er gennemført. Hertil kommer besparelser fra den løbende konvertering fra højtryks- til lavtryksventilation med VAV. "

”Balslev kender jo Herlev Hospitals installationer og driftsforhold lige så godt som os. De har belyst det samlede energiforbrug, påvist store besparelser og udarbejdet de rapporter og forslag, der ligger til grund for en række energiprojekter med målbare resultater,” fortæller Herlev Hospitals tekniske chef, Arno Hansen.

Yderligere information

Læs hele artiklen i Hospital, Drift & Teknologi, Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmarks fagblad

Andre projekter

Herlev Hospital har i mange år brugt Balslev som rådgiver, eksempelvis ved:

  • Indretning af nye operationsstuer
  • Laboratorier
  • Andre specialafsnit
  • Energirådgivning
 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her

UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share Download Porno HD from Rapidgator