Nyt Nødstrømsanlæg

Nyt Nødstrømsanlæg - Bispebjerg Hospital

I forbindelse med udbygning af Bispebjerg Hospital var det nødvendigt, at det eksist. nødstrømsanlæg blev renoveret og udbygget således, at det kunne opfylde nye krav til udvidelse af bygningsmassen samt de nye normer for nødstrømsanlæg på hospitaler.

Det var et ønske, at de 3 eksisterende dieselgeneratoranlæg skulle genanvendes i projektet, ligesom det var et ønske, at kølingen af de nye generatorer skulle ske med kølevand fra ATES-anlægget (grundvands-køl). 
Anlægget blev opbygget med 3 nye dieselgeneratorer til supplering af de 3 eksisterende. De nye 10 kV-generatorer blev placeret i en ny bygning, der også skulle indeholde ATES-anlægget. De 3 eksisterende dieselgeneratorer måtte derfor suppleres med ”step up”-transformere. Alle generatorer er tilsluttet et nyt 10 kV-koblingsanlæg, der er tilsluttet hospitalets 10 kV-koblingsanlæg, der modtager strømmen fra netselskabet og fordeler den til hospitalets transformerstationer.

Anlægget er udstyret med et ”ComAp”-styringssystem,  der styrer alle 10 kV-bryderne, starter generatorerne og med grafiske displays viser anlægsdata og alarmer.
Der er særligt fokus på støjområdet. Det nye dieselgenera-toranlæg er placeret indenfor hospitalets område og umid-delbart udenfor området er der stor bebyggelse. Entreprenøren skulle udføre anlæggets afkast og ventilation således, at de fastlagte støjgrænser ikke blev overskredet.  

Anlægget genetablerer hospitalets strømforsyning på ca. 14 sekunder efter et strømsvigt fra netselskabet. Det opfylder således Sikkerhedsstyelsen’s krav for strømforsyning til særlige områder på hospitaler.

ANSVARSOMRÅDER
Balslev stod for udarbejdelse af designgrundlag, projektering, udbud, koordinering med bygnings- og ATES-projektet, samt tilsyn og aflevering.

 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her

UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share Download Porno HD from Rapidgator