Rigshospitalet, reservekraft

Nyt reservekraftanlæg med nødgeneratorer, UPS og central overvågning sikrer, at Rigshospitalet fortsat kan fungere i tilfælde af strømsvigt. Højspændingsanlæg er også udskiftet aht. sikkerhed og nye krav.

 

Rigshospitalet ønskede at sikre elforsyningen til hele hospitalet i tilfælde af alvorlige fejl på det offentlige elforsyningsnet. De bad derfor Balslev om at etablere et reservekraftanlæg på 10 MW, opbygget med 5 generatorer på hver 2 MW, der kan indkobles afhængigt af det aktuelle belastningsbehov. Til forsyning af generatorerne er der etableret et tanksystem med en lagertank på 50.000 liter dieselolie.  

Miljøhensyn til luft og støj

Efter analyser og undersøgelser er der  etableret en 40 m høj skorsten til aftrækssystem.  For at overholde de støjmæssige krav er generatoranlægget indkapslet af et lydabsorberende baffelsystem, som minimerer støjen til de omkringliggende bygninger.  

UPS-anlæg sikrer stabil strømforsyning til hele hospitalet

På et højt specialiseret hospital som Rigshospitalet, der anvender avancerede, strømkrævende teknologier, er det nødvendigt at opretholde et konstant spændingsniveau i elforsyningen. I tilfælde af strømsvigt i forsyningsnettet sørger et UPS-anlæg (uninterrupted power supply) for dette, indtil nødgeneratorerne tager over. I forbindelse med det nye reservekraftanlæg blev det eksisterende UPS-anlæg opgraderet væsentligt til 2 x 330 kVA statisk/kinetiske UPS-anlæg, dimensioneret til at klare 150 % i 2 minutter og op til 14 gange den nominelle strøm i 2 sek. Det nye UPS-anlæg blev desuden flyttet til en ny fysisk placering med nye tavler, føringsveje m.m.  

Modernisering af højspændingsanlæg

Projektet, der afsluttedes i 2010, omfattede også udskiftning af alle hospitalets ældre højspændingsanlæg, så de opfyldte de nyeste krav til bl.a. sikkerhed og indeholder de nødvendige relæer. Samtidig blev forsyningsformen via højspændingskablerne ændret til en ringforbindelse med mulighed for at frakoble en eventuel fejlramt kabelstrækning. Det gør det muligt at opretholde elforsyningen til hele hospitalet via Dong Energys forsyningspunkter.

Projekteringsopgaver

Balslev varetog:

  • Projektbeskrivelser
  • Udarbejdelse af byggesags- og arbejdsbeskrivelser
  • Tilbudsudsendelser
  • Kontraktforhandlinger
  • Kontrahering med entreprenører

Central overvågning

Der blev også etableret et nyt system til at overvåge reservekraft og højspænding. De ansvarlige for driften kan nu se belastninger på de enkelte transformere, koblingstilstand og alle opståede fejlmeldinger/alarmer fra den eksist. overvågningscentral. I den enkelte transformerstation er det også muligt at få overblik over den enkelte transformerstations tilstand. Til overføring af alarmer, fejlmeldinger og andet, som ønskes overvåget fra centralt hold, blev der etableret en ny fiberkabelring mellem de indgående lokationer.

 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her

UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share Download Porno HD from Rapidgator