Søfryd passivhuse - Bæredygtige KAB almenboliger

KAB’s 62 bæredygtige, almene boliger i Måløv opføres som passivhuse med bl.a. solenergi, jordvarme og varmegenvinding.

I partnerskab med Jönsson A/S og JJW Arkitekter har Balslev i totalentreprise opført 56 bæredygtige lejligheder i Måløv med bl.a. solenergi, jordvarme og varmegenvinding.

De 56 nye almenboliger er opført for Ballerup Ejendomsselskab (KAB) og er etape 3 i bebyggelsen Søfryd, der har en pallette af lejligheder på 77-112 m2. I valg af arkitektur, indretning, byggematerialer og installationer har projektteamet ud over komfort og godt indeklima lagt stor vægt på bæredygtighed og lavt energiforbrug samt lave installations- og driftsudgifter.

Balslev er ansvarlig for alle ingeniørdiscipliner inkl. konstruktion, bygge- og miljøledelse.

En medvirkende årsag til, at Ballerup Ejendomsselskab valgte teamets projektforslag, er, at bebyggelsen designes som passivhuse. Det betyder, at energiforbruget bliver på under 15 kWh/m2 pr. år, svarende til ”lavenergiklasse 0”.

Det lave energiforbrug og betegnelsen passivhus opnås ved en række tiltag:

  • Radial jordvarme med varmepumpe, der sparer naturgas og dermed CO2. Der anvendes en ny metode med skrå boringer, som udnytter jordvarmen bedre end lodrette, og som har en højere virkningsbrad.
  • Solceller (60 m2) på tagflader til elproduktion
  • Opvarmning er forberedt for naturgas baseret på bl.a. Genvex og en kondenserende gasunit under hver bygning som alternativ til fælles varmecentral. Herved reduceres både varmetab og CO2-belastning, hvilket vil give en årlig besparelse på i alt 50 m3 naturgas. Varmeanlægget er forberedt til, at der uden ombygning kan installeres fjernvarme, hvis dette bliver muligt. Derved kan bebyggelsen nærme sig Ballerup Kommunes mål om CO2-neutralt byggeri.
  • Energieffektive ventilationsanlæg med varmegenvinding og høj virkningsgrad i alle lejligheder
  • Optimeret klimaskærm  

Projektforslaget omfattede også andre gennemprøvede, bæredygtige tiltag med kendt effekt som fx facader på penthouse med naturskifer, der har lang levetid og lavt vedligeholdelsesbehov.

Søfryd i Ballerup har anvendt jordvarme som mljørigtig energikilde.

 

 

 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her