Vejrø Energiprojekt

Vejrø Energiprojekt

Projektgrundlaget: Vejrø har ingen offentlig energiforsyning. Energiforsyningen sker fra dieselgeneratorer og fra et oliefyr. Alle bygninger forsynes via et udbredt fjernvarmeanlæg for radiatorvarme og for varmt brugsvand, samt fra et udbredt el-forsyningsnet.
Udgiften til produktion af el og varme syntes meget høj og ejeren af Vejrø spurgte, om der var mulighed for at reducere udgiften til dieselolie og samtidig omlægge en del af produktionen til vedvarende energi.
Projektet: For at få et overblik over den producerede energi og hvor den blev brugt, blev der installeret et dataopsamlingsanlæg hos alle brugere på øen. Anlægget viste meget store tab i fjernvarmesystemet. El-forbruget var kun ca. 20 kW om natten og ca. 45 kW om dagen. Det blev derfor besluttet, at omlægge brugsvandsopvarmningen til el-opvarmning. Herved kunne fjernvarmetemperaturen sænkes og der kunne umiddelbart spares en stor mængde dieselolie.
Projektet omfatter udskiftning af en slidt dieselgenerator med nye styringer, etablering af et 40 kW solcelleanlæg, 2 stk. 25 kW vindmøller og et 110 kWh batterianlæg.
Da de enkelte solceller, vindmøller og batterier tilsluttes decentralt, var det en udfordring at styre den genererede effekt, da der i visse perioder kan produceres mere el end der kan aftages.

Vejrø er en ø i Smålandsfarvandet, 9 km nord for Lolland. Den består af frugtbart moræneler, og når sin største højde på 5 m.o.h. i nordøst. Vejrø er med sine godt 1,5 kvadratkilometer en af Danmarks mindre øer.

 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her

UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share Download Porno HD from Rapidgator