Biobrændsel

Balslev leverer viden og løsninger til at optimere anlæg, der producerer forskellige typer biobrændsel til opvarmning, el-produktion og transport

Med de nuværende fremtidsudsigter med truende drivhuseffekt og verdens afhængighed af råolie fra nogle af verdens politiske brændpunkter, er der god grund til at overveje alternativer til fossile brændsler som kul, olie og gas. Et alternativ er biobrændsler, som enten kan være flydende, gasarter eller i fast form.

  • Flydende biobrændsel som fx rapsolie, biodiesel og ethanol benyttes overvejende inden for transportsektoren
  • Biobrændsler i fast form – tør og våd flis, halm, træpiller, pil, husdyrgødning, spildevand eller haveaffald  - og gas benyttes til opvarmning og el-produktion.

Mange former for biobrændsel er affalds- og restprodukter fra anden produktion fx fra industri, landbrug og skovbrug. Hvis der er tale om afgrøder, der udelukkende dyrkes til benyttelse som biobrændsel, kaldes det agrobrændsel. Eksempler er raps, majs og sojabønner.  

Balslev assisterer både producenter og forbrugere af biobrændsel inden for landbrug, industri og energiproduktion med rådgivning, projektering og turnkey-leverancer. Vores kompetencer er de processer og konstruktioner, der skal til for at omsætte biobrændsel til gas, piller, olie mm. eller i sidste ende til varme eller elektrisk energi. Vores proceserfaring er så bred og alsidig, at vi kan samle erfaringer fra en række forskellige industrier og herved bidrage med viden og teknologier.  

Udover den proces- og konstruktionstekniske kunnen, leverer vi også løsninger til at automatisere de manuelle eller farlige processer - både for at spare ressourcer og optimere sikkerheden, og for at reducere energiforbrug og CO2-udledning.  

Udvalgte projekter

Genvinding af røggas på kraft-/varmeværker, der fyrer med biomasse

For kraft-/ varmeværker, der fyrer med biobrændsel, kan det være økonomisk rentabelt og fordelagtigt at investere i et ORC-anlæg (Organic Rankine Cycle) til genvinding af værkets røggas og overskudsvarme. Læs mere om ORC-anlæg

 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her