Eksplosionssikring, ATEX direktiver

Arbejdes der med brandbare stoffer i din virksomhed? Så kan Balslev hjælpe med at afdække, om ATEX direktiverne har relevans.

Europaparlamentet og Europarådet har udsendt to direktiver, 2014/9/EF (producent) og 99/92/EF (arbejdsbeskyttelse), de såkaldte ATEX-direktiver, der har relation til eksplosionsfarlige områder (ATmosphères Explosibles). Begge direktiver er i dag fuldt implementeret i Danmark.  

94/9/EF - Tekniske hjælpemidler i eksplosionsfarlig atmosfære

Produktdirektiv 94/9/EF omhandler tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Direktivet er implementeret i Danmark ved :

Direktivet henvender sig til fabrikanter af tekniske hjælpemidler og stiller krav til udførelse, overensstemmelsesvurdering, mærkning, dokumentation m.m.

Som bruger af dette materiel er det ved indkøb vigtigt at kunne stille de rigtige krav iht. det aktuelle eksplosionsfarlige miljø, som materiellet skal anvendes i, og at foretage korrekt installation i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og gældende installationsforskrifter. 

99/92/EF - Sikkerhed og beskyttelse af arbejdstagere

Brugsdirektiv 99/92/EF omhandler minimumsforskrifter vedr. forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. Det er implementeret i Danmark ved:

ATEX direktivet stiller krav om, at virksomheden udarbejder og vedligeholder et dokument til eksplosionssikring, som samler dokumentation i forbindelse med kortlægning og vurdering af eksplosionsrisici, zoneklassificering, opfyldelse af direktivets bilag II krav, forhold omkring arbejdssteder og -udstyr, koordineringsforanstaltninger m.m.

Zoneklassifikation skal bl.a. foretages med baggrund i:

 • Anvendte stoffer, procesforhold og procedurer
 • Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære vil forekomme samt varigheden. Herunder vurderes bl.a. udslipskilder og ventilationsforhold.

Udvalgte referencer

 • Alumeco
 • Energinet.dk
 • CMC Biopharmaceuticals
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Foreningen af Danske Olieberedskabslagre (FDO)
 • Ferrosan
 • House of Prince
 • RGS 90
 • SAS Component
 • Statoil

Balslevs ydelser

Vores eksperter assisterer på en række områder relateret til ATEX:

 • Kortlægning af mulige risikoområder
 • Vurdering af eksplosionsrisici
 • Udarbejde dokumentation for zoneklassifikation
 • Udarbejde dokumentation for eksplosionssikring (ATEX-APV)
 • Fastlægge krav til udstyr
 • Vejlede omkring installationsforhold
 • Uddannelse af medarbejdere 

Berørte virksomheder

ATEX-kravene er typisk relevante for virksomheder, som arbejder inden for flg. områder:

 • Kemi og petrokemi
 • Farmaceutisk virksomhed
 • Maling og lakering
 • Spildevandsrensning
 • Træbearbejdning
 • Nærings- og nydelsesmidler
 • Korn- og foderstof  
 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her

UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share Download Porno HD from Rapidgator