Risikovurdering & kvalitetssikring

Vurdering og begrænsning af risici er sammen med erfaring og kvalitetssikring vigtige forudsætninger for et sikkert og succesfuldt projekt til kundens tilfredshed

Kvalitetssikring af eget og underleverandørers arbejde er en naturlig del af de projekter, Balslev deltager i som fx projekterende, projekt- og/eller byggeleder og sikkerhedskoordinator inden for fx byggeri, energiforsyning og automation. Vi foretager også indledningsvis en vurdering af eventuelle risici forbundet med projektets udførelse i tæt samarbejde med alle involverede parter.

Risikovurdering

Risikoanalysen har til formål at afdække mulige risici, prioritere dem og identificere forebyggende foranstaltninger i forhold til de afdækkede risici. Vi vurderer, hvilke risici der er de alvorligste i forhold til gennemførelse af projektet, og finder strategier til at overkomme og reducere disse. En risiko består altid af sandsynligheden for, at et eller andet hænder, samt konsekvensen af den pågældende hændelse.  

Vi bidrager proaktivt til, at identificerede risici kan undgås eller reduceres gennem:

  • forebyggelse, som nedsætter sandsynligheden for, at det pågældende problem kan opstå
  • afhjælpning, der minimerer konsekvenser af en eventuel hændelse.

Kvalitetssikring

Vores overordnede mål er at sikre, at kunden får:

  • den aftalte løsning til aftalt tid og pris ved kontinuerlig og dokumenteret kvalitetskontrol under hele projektet
  • en systematisk og ensartet planlægning og udførelse af projektet
  • en systematisk styring af grænseflader i forhold til øvrige rådgivere på projektet
  • tidlig identifikation og kommunikation af eventuelle ændringer og afvigelser i projektet, så tidsmæssige og økonomiske konsekvenser minimeres.

Retningslinier

Vores risikovurdering og kvalitetssikring bygger på Balslevs interne systemer, der er opbygget iht. Dansk Standard og Bygningsstyrelsens krav samt retningslinier fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Risici i eksplosivt miljø 

Vi assisterer også virksomheder, som arbejder med brandbare stoffer, med kortlægning af risici, dokumentation og uddannelse af medarbejdere mhp. at opfylde kravene i EU's ATEX-direktiv.

Læs mere om vores ydelser i relation til ATEX

Birger Dissing Nielsen

Senior projektleder, Trafikanlæg

T +45 7217 7387

bdn@remove-this.balslev.dk

 

Cookies

På balslev.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra balslev.dk.

Læs mere om cookies her

UploPorn.com (ul.to) - Download Porn HD K2porn.com (k2s.cc) - Download Free Porn from Keep2Share Download Porno HD from Rapidgator